Csajok és Pasik szolgáltatás adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő neve

The Cook Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: The Cook Kft.)

2. Az adatkezelő címe

1027 Budapest, Bem József u. 6.

3. Elérhetőség

e-mail: adat@csajokespasik.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a Csajok és Pasik felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Csajok és Pasik Szolgáltatásba regisztráló felhasználók esetében

5. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróll szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) II. fejezet 5 § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

6. A kezelt adatok köre

A. A társkereső által kötelezően megadott adatok

B. Az felhasználó döntése alapján megadott egyéb, a Csajok és Pasik Szolgáltatás által bekért adatok

C. A Csajok és Pasik Szolgáltatás használata során rögzítésre kerül:

7. Az adatkezelés célja

A. A felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Csajok és Pasik Szolgáltatás minél hatékonyabb használata, elsősorban az, hogy az adatokból összeálljon a társkereső Csajok és Pasik adatlapja, illetve hogy a felhasználó kívánságának leginkább megfelelő potenciálisan tetsző más felhasználókat tudjon az alkalmazás bemutatni a számukra.

B. A Csajok és Pasik Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a felhasználó következő belépésekor segítse a felhasználót a távollétében zajlott események minél egyszerűbb megismerésében.

C. A felhasználók tájékoztatása a Csajok és Pasik szolgáltatást érintő eseményekre, az egyéb Csajok és Pasik brand alatt futó szolgáltatások eseményeire, illetve a Csajok és Pasik csapata által szervezett eseményekre, megmozdulásokra, akciókra, fejlesztett szolgáltatásokra terjed ki. Személyes adatokat a Szolgáltató harmadik személyeknek csak a felhasználók előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

D. A felhasználók aktivitásáról a felhasználás során a Google Analytics rendszere segítségével anonim adatokat gyűjtünk. Ezen adatokból a felhasználás intenzitására, módjára vonatkozó elemzéseket készítünk nem, életkor és tartózkodási hely bontásban.

8. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználó Csajok és Pasik Szolgáltatásban létének időtartama.

A Csajok és Pasik szolgáltatás a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a Csajok és Pasik alkalmazásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

9. A személyes adatok törlése

A felhasználó adatlapjának törlésével a róla kezelt adatok a rendszerből automatikusan törlődnek.

Amennyiben a felhasználó azt tapasztalja, hogy a törlés ellenére is maradtak személyes adatai a rendszerben, a törlési igényt emailben az adat@csajokespasik.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

10. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az GTS Datanet Zrt. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szervereken tároljuk. Az GTS Datanet Zrt. rendelkezik információ-biztonságot szavatoló tanúsítványokkal.

11. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet emailben az adat@csajokespasik.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotörvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az adat@csajokespasik.hu e-mail címen.

13. Adatkezelési nyilvántartásba vételi számok

Legutolsó változtatás: 2014. május 5.