CSAJOK ÉS PASIK SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Üdvözlünk a Csajok és Pasik szolgáltatásban. Bízunk benne, hogy hasznosnak és szórakoztatónak találod majd. Az alábbiakban néhány rövid pontban összefoglaltuk, hogy mikre érdemes odafigyelned a szolgáltatás használata közben.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. A szolgáltatás felhasználói

A Csajok és Pasik (a továbbiakban: Csajok és Pasik, vagy Szolgáltatás) felhasználója lehet minden regisztrált, 18 életévét betöltött természetes személy. A felhasználóvá válás feltétele a szolgáltatásra történő regisztráció, a regisztrációs adatok megadása, és a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat elfogadása. A felhasználók a Szolgáltatást csak saját nevükben vehetik igénybe.

2. A Szolgáltatás célja

A Csajok és Pasik szolgáltatás célja lehetőséget biztosítani tagjainak

 • az ismerkedésre, akár anonim módon is
 • ismerkedéssel kapcsolatos előre meghatározott üzenetek (pókok) és egyéni üzenetek küldésére egymásnak, chatelésére
 • statisztikák lekérdezésére
 • fényképek feltöltésére, mások fotóinak megnézésére

3. A felhasználók profilja

A Csajok és Pasikban a felhasználók önálló profillal rendelkeznek. A profil a regisztráció során megadott adatokat tartalmaz, az adatok a szolgáltatás “Profil” menüpontjában folyamatosan frissíthetők.

4. Az IGEN-NEM Játék funkció

4.1 A játék szabályai

A Böngészés funkció révén a felhasználó jelezheti egy másik felhasználónak, hogy szimpatikus a számára.

4.2 A szimpátia adatok bizalmassága

A Böngészés funkcióban egymás felé tett jelzésekről a Szolgáltatás csak azon felhasználókat értesíti, illetve a jelzéseket csak azok számára jeleníti meg, akiket ez a jelzés érint, így harmadik személyek azokhoz nem férnek hozzá. Más felhasználók csak összesített statisztikákat ismerhetnek meg rólad.

4.3 A profilok listanézete

A felhasználók között keresni, őket értékelni, velük kapcsolatot felvenni nem csak a képnézegető üzemmódban, hanem listanézetben is lehet. A lista a felhasználó nicknevét, avatarját, illetve néhány alapvető adatát tartalmazza, illetve a felhasználó adatlapjára mutatú linket, illetve kapcsolatfelvételi lehetőséget.

5. A feltöltött képekért és adatokért való felelősség

A Szolgáltatást telepítő felhasználó igazolja, hogy az általa profilképként feltöltött fotó használatához, a jelen Szolgáltatásba történő feltöltéséhez és megjelenítésének engedélyezéséhez szükséges jogosultságokkal rendelkezik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen szolgáltatásba feltöltött képek jogtisztaságáért, azokért az adott képet feltöltő felhasználó szavatol, illetve a felhasználó vállalja a felelősséget azért, hogy a feltöltött kép más jogát, vagy jogos érdekét ne sértse. A Szolgáltató nem garantálja továbbá, hogy a feltöltött kép az adatlapon szereplő felhasználót ábrázolja.

A Szolgáltató és annak tulajdonosa kizárnak bármely és minden felelősséget a Szolgáltatásban elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató ugyanakkor biztosítja a lehetőséget valamennyi felhasználó számára, hogy azokat, akik a Szolgáltatásban a fotóikkal, adataikkal, vagy a szolgáltatás funkcióival visszaélnek a felületen keresztül jelentse a Szolgáltatónak, aki így a szükséges lépéseket megteheti: a felhasználót figyelmeztesse, illeve a felhasználási szabályok megszegése esetén a felhasználót kizárja a szolgáltatás további használatából.

6. A felhasználók által küldött üzenetek

A felhasználó a szolgáltatás használata során köteles tartózkodni minden olyan üzenet küldésétől, amely sértheti mások személyiségi jogait. Minden felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedni. Ezen feltételek elfogadásával a felhasználó beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklatnak akár magánüzenetek formájában, vagy bármely más módon.

7. Prémium tagság a Szolgáltatásban

A Szolgáltató (The Cook Kft.) a Csajok és Pasik szolgáltatás teljeskörű használatáért szolgáltatási díjat kér. A mindenkori Szolgáltatási díjat a Szolgáltató a díj megfizetésére rendelkezésre álló szolgáltatási felületeken teszi közzé.

A szolgáltatási díjakat a felhasználók

 • emelt díjas SMS
 • mobilvásárlás
 • PayPal feltöltés
 • banki utalás
 • vagy virtuális bankkártyaelfogadó terminál segítségével (bankkáryás fizetés) egyenlíthetik ki­.

A Prémium tagság vásárlása bankkártyás vásárlás és PayPal fizetés esetén előfizetés jellegű. A vásárolt csomag lejártakor automatikusan megújul és az előfizetési díj automatikusan levonódik az előfizető bankkártya, vagy PayPal egyenlegéből. Az automatikus megújulás funkció a Szolgáltatás Beállítások menüpontjában, illetve PayPal esetén a saját PayPal felületen bármikor kikapcsolható. A kikapcsolás eredményeként a Prémium tagság a választott előfizetési csomag előfizetési ideje végén megszűnik.

Kérdés, illetve észrevétel esetén ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:

 • Email: support@csajokespasik.hu
 • Telefon: +36 1 999 0605
 • Postacím: The Cook Kft., 1027 Bp. Fő utca 63.

8. Kreditek

A Csajok és Pasik szolgáltatásban Kreditek vásárolhatók, amelyek üzenetküldésre, kiemelésre és más egyéb szolgáltatásokra használhatók. A szolgáltatásban időnként, illetve bizonyos feltételek teljesülése esetén ajándék kreditek is szerezhetők. A kreditek a vásárlástól számított 6 hónapon belül használhatók fel. A fel nem használt kreditek ezt követően elvesznek, de a Csajok és Pasik ezt a következményt nem alkalmazza automatikusan. Az ajándék kreditek szavatossága 1 hónap. A fel nem használt ajándék kreditek ezt követően elvesznek, de a Csajok és Pasik ezt a következményt nem alkalmazza automatikusan.

9. Károkért való felelősség

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó a Szolgáltatás telepítésével és jelen felhasználási feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a felhasználó Alklamazás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

II. Adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő/üzemeltető neve

The Cook Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: The Cook Kft.)

2. Az adatkezelő/üzemeltető címe

1027 Budapest, Fő utca 63.

3. Elérhetőség

e-mail: adat@csajokespasik.hu

4. Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés a Csajok és Pasik felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Csajok és Pasik Szolgáltatásba regisztráló felhasználók esetében

5. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróll szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) II. fejezet 5 § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

6. A kezelt adatok köre

A. A társkeresők által megadott adatok

 • a társkereső oldalon használt felhasználóneve
 • a társkereső email címe
 • a társkereső lakóhelye (ország és helység)
 • a társkereső magassága
 • a társkereső szemének színe, hajszíne, testalkata
 • a társkereső beállítottsága
 • a társkereső iskolai végzettsége
 • a társkereső neme
 • a társkereső életkora
 • a társkeresőnek a Csajok és Pasik alkalmazásba feltöltött fényképei

B. Az felhasználó döntése alapján megadott egyéb, a Csajok és Pasik Szolgáltatás által bekért adatok

 • a felhasználó érdeklődési körének bemutatását segítő egyéb adatok
 • a felhasználók által más felhasználóknak küldött szöveges üzenetek

C. A Csajok és Pasik Szolgáltatás használata során rögzítésre kerül:

 • a felhasználó regisztrációjának időpontja
 • a felhasználó utolsó belépésének időpontja
 • a felhasználó által a szolgáltatás igénybevételére használt informatikai eszköz típusa

7. Az adatkezelés célja

A. A felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Csajok és Pasik szolgáltatás minél hatékonyabb használata, elsősorban az, hogy az adatokból összeálljon a társkereső Csajok és Pasik adatlapja, illetve hogy a felhasználó igénybe vehesse a szolgáltatás funkcióit.

B. A Csajok és Pasik Szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a felhasználó következő belépésekor segítse a felhasználót a távollétében zajlott események minél egyszerűbb megismerésében. A naplófájlban tárolt adatok segítenek továbbá annak nyomonkövetésében, hogy a felhasználó előfizetéses felhasználó-e a szolgáltatásban, illetve ha igen, milyen csatornán, mikor és milyen csomagra fizetett elő. Ezen adatok segítenek minket abban, hogy esetleges technikai problémák esetén is vissza tudjuk állítani a felhasználó már megvásárolt előfizetéses csomagját a szolgáltatásban.

C. A felhasználók tájékoztatása a Csajok és Pasik szolgáltatást érintő eseményekre, az egyéb Csajok és Pasik brand alatt futó szolgáltatások eseményeire, illetve a Csajok és Pasik csapata által szervezett eseményekre, megmozdulásokra, akciókra, fejlesztett szolgáltatásokra terjed ki. Személyes adatokat a Szolgáltató harmadik személyeknek csak a felhasználók előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

D. A felhasználók aktivitásáról a felhasználás során a Google Analytics rendszere segítségével anonim adatokat gyűjtünk. Ezen adatokból a felhasználás intenzitására, módjára vonatkozó elemzéseket készítünk nem, életkor és tartózkodási hely bontásban, az adott felhasználó beazonosításának lehetősége nélkül. Ugyanígy alkalmazzuk a Facebook Pixel rendszerét a szolgáltatásunkba a Facebook hirdetési rendszeréből regisztráló felhasználók esetében, a regisztráció megtörténtének nyomonkövetése és ebből összesített statisztikák készítése érdekében.

8. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználó Csajok és Pasik szolgáltatásban történő regisztrációjától a szolgálatásból való törléséig terjedő időtartam. A Csajok és Pasik szolgáltatás a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a Csajok és Pasik alkalmazásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

Egyes, az előfizetésekhez kapcsolódó személyes adatokat a a törlést követő 60 napig is kezelhet a Szolgáltató annak érdekében, hogy az előfizetéssel kapcsolatban a törlést követően esetlegesen felmerülő kérdésekre válaszolni tudjunk, az előfizetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges hibát utólagosan is korrigálni tudjuk.

9. A személyes adatok törlése

A felhasználó adatlapjának törlésével a róla kezelt adatok a rendszerből automatikusan törlődnek. A felhasználó adatlapja a törlési igény jelzésekor 15 napra hibernálódik: az adatlap a rendszerben már nem jelenik meg, de a 15 nap leteltét megelőzően a felhasználó az adatlapot visszaállíthatja. A 15 nap leteltét követően a felhasználó az oldalon az adatlapját egy gombnyomással véglegesen is törölheti.

Amennyiben a felhasználó azonnali törlést szeretne vagy azt tapasztalja, hogy a törlés ellenére is maradtak személyes adatai a rendszerben, a törlési igényt emailben az adat@csajokespasik.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

10. Személyes adatok megismerése, módosítása, hordozása

A felhasználó bármely időpontban jogosult megismerni a Csajok és Pasik szolgáltatásban a róla az adatkezelő által kezelet adatokat. Jogosult az adatok módosítását kérni, illetve kérheti, hogy az adatokat hordozható formában a részére átadjuk. Ezen igényeit az adat@csajokespasik.hu címre küldött emailben jelezheti felénk.

11. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a The Cook Kft. (1125 Budapest, Kikelet u. 17/C) adatkezelő által a www.csajokespasik.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • A felhasználó neve
 • A felhasználó email címe

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

12. Ismétlődő bankkártyás fizetés

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát, Ön valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről Ön minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.csajokespasik.hu) Ön az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

13. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az Magyar Telekom Nyrt. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szervereken tároljuk. Az Magyar Telekom Nyrt. rendelkezik információ-biztonságot szavatoló tanúsítványokkal.

14. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet emailben az adat@csajokespasik.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

15. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotörvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az adat@csajokespasik.hu e-mail címen.

16. Adatkezelési nyilvántartásba vételi számok

NAIH-65001/2013.

NAIH-65002/2013.

NAIH-65003/2013.

NAIH-65004/2013.

NAIH-65005/2013.

Legutolsó változtatás: 2019. november 13.